Privacybeleid

Privacystatement

Laatst gewijzigd op 20 juni 2018

Bij Autoschade Schreuder heeft uw privacy de hoogste prioriteit. Wij verwerken daarom zo min mogelijk persoonsgegevens, maken gebruik van versleutelde verbindingen en verzamelen gepseudonimiseerd statistieken over het bezoek aan AutoschadeSchreuder.nl . Autoschade Schreuder verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Verklaring”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Autoschade Schreuder en de door contactaanvragen, offerteaanvragen en via mail verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Gegevensgebruik

De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Verwerking van persoonsgegevens

Contactformulier

Om te kunnen reageren op uw bericht via het contactformulier verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres

Uitsluitend medewerkers van Autoschade Schreuder B.V. hebben toegang tot de berichten die via het contactformulier worden verstuurd.

Aanvraagformulier gratis schatting

Om te kunnen reageren op uw aanvraag voor een gratis schatting verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Uitsluitend medewerkers van Autoschade Schreuder B.V. hebben toegang tot de berichten die via het aanvraagformulier gratis schatting worden verstuurd.

Statistieken

Wij verzamelen statistieken over het bezoek op AutoschadeSchreuder.nl. Dit doen wij om de structuur en inhoud van de website verder te kunnen optimaliseren en om ons productaanbod te analyseren en optimaliseren.

Bij het verzamelen van de statistieken worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Het ip-nummer van de internetaansluiting waarmee u AutoschadeSchreuder.nl bezoekt. Dit ip-nummer wordt onherkenbaar gemaakt door middel van hashing. Daardoor kunnen wij niet zien vanaf welke ip-nummers de pagina’s van AutoschadeSchreuder.nl bezocht zijn.

Bij het verzamelen van de statistieken worden geen cookies geplaatst.

Beveiliging

Autoschade Schreuder heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Beveiligde verbinding (ssl / https)

De communicatie tussen uw browser en de website AutoschadeSchreuder.nl maakt volledig gebruik van versleutelde verbindingen via het https-protocol. Daardoor is het voor derde partijen zeer moeilijk om na te gaan welk pagina’s u op onze site bezoekt en de berichten te onderscheppen die u via het contactformulier naar ons verstuurt. Wij zorgen er voor dat de kwaliteit van de gebruikte encryptie zo optimaal mogelijk is. U kunt dit zelf controleren via de Qualys SSL Test. In deze test behalen wij de maximale score A+.

Links

Op de website van Autoschade Schreuder zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Autoschade Schreuder  kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Autoschade Schreuder B.V. dan kunt u deze richten aan Autoschade Schreuder B.V., Nijverheidsweg 57, 3931 CW Woudenberg, tel: 033 286 2039 of per e-mail: info@autoschadeschreuder.nl

Inzage en correctie van gegevens

Als relatie van ons kunt u een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kunt u een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. U kunt uw verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Cookieverklaring

Laatst gewijzigd op 20 juni 2018

De website autoschadeschreuder.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Autoschade Schreuder beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren. Autoschade Schreuder gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de  website autoschadeschreuder.nl en hun functionaliteit. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

 

Lijst van cookies op de website AutoschadeSchreuder.nl 

 

Voor het onthouden van uw privacy- en cookievoorkeuren gebruiken wij de volgende functionele cookies:

 

 • gdpr[consent_types] – dit cookie vervalt na 1 jaar, of wanneer u het verwijderd.
 • gdpr[allowed_cookies] – dit cookie vervalt na 1 jaar, of wanneer u het verwijderd.
 • gdpr[Bprivacy_bar] – dit cookie vervalt na 1 jaar, of wanneer u het verwijderd.

 

Het beveiligingssysteem van onze website gebruikt de volgende functionele cookies:

 

 • S_GvMjBXtaypO – dit cookie vervalt na 24 uur, of wanneer u het verwijderd.
 • wtUJsOzQn – dit cookie vervalt na 24 uur, of wanneer u het verwijderd.
 • cerber_groove – dit cookie vervalt na 26 uur, of wanneer u het verwijderd.