Ik heb schade, wat nu?

Werkplek

Als u autoschade heeft zullen wij er alles aan doen u zo snel mogelijk weer op weg te helpen. Om dit te realiseren zijn de volgende stappen voor u van belang.

Stappenplan autoschade

Meld de schade bij uw verzekering

In alle gevallen van autoschade moet u een Europees schadeformulier (pdf) invullen, welke getekend moet worden door betrokken partijen. Meld uw schade zo spoedig mogelijk aan uw tussenpersoon, verzekeraar of leasemaatschappij. Indien van toepassing stelt u de tegenpartij aansprakelijk via uw eigen rechtsbijstandverzekeraar of tussenpersoon.

Meld de schade bij ons

U meldt uw schade bij ons door even langs te komen met uw auto.


Breng de volgende documenten mee:

  • Kentekenbewijs 1 en 2
  • Groene kaart
Taxatie van de schade

Taxatie door ons
Als u uw auto brengt zullen we de schade taxeren. Als de schade niet gedekt wordt door uw verzekering of u kunt het niet verhalen op de tegenpartij, hoort u wat de kosten zijn van de reparatie. Als u de kosten zelf moet betalen kunt u ervoor kiezen gebruik te maken van gebruikte onderdelen, mits voorhanden! Hiermee kunt u veel geld besparen. Als de schade wel gedekt wordt door uw verzekering, zullen wij nadat u de schade gemeld heeft de rest voor u regelen.


Taxatie door schade-expert van de verzekeraar
Indien de kosten worden gedekt door een verzekeraar zal in veel gevallen een expert een schade rapport opmaken. Wij zullen dit voor u regelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het door alle verzekeraars erkende Audatex-systeem. In de meeste gevallen gebeurt dit binnen 1 of 2 dagen na de schademelding.

Start van de reparatie

We zullen de reparatie starten nadat we de kosten van de autoschade hebben afgestemd met de betalende partij. Dit kunt u zijn als eigenaar van de auto, maar ook een lease- of verzekeringsmaatschappij. Zodra er toestemming is van alle betrokken partijen beginnen wij met het herstel van de autoschade.

Aflevering

Als u uw auto brengt voor reparatie maken wij een afspraak wanneer deze weer klaar is. Wij zullen u bellen als u uw auto daadwerkelijk kunt ophalen.

Betaling

Als u een Cascoverzekering heeft kunnen wij een akte van cessie opmaken. Samen met het schaderapport sturen wij dit op naar uw verzekering, die het schadebedrag aan ons zal betalen. U heeft er geen omkijken naar. Alleen een eventueel eigen risico en/of BTW bedrag (in geval van bedrijven) zult u zelf moeten betalen.


Als u niet Casco verzekerd bent moet u de schade zelf betalen. Als u de schade kunt verhalen op de tegenpartij zal de verzekering het schadebedrag uitkeren als alle administratieve procedures zijn afgehandeld.


Vervangend vervoer

Wij kunnen uw mobiliteit garanderen.
Afhankelijk van de afspraken met uw verzekeraar sturen wij de rekening van het vervangend vervoer naar u of uw verzekeraar.
Natuurlijk zijn de kosten zoals brandstof en eventuele overtredingen voor eigen rekening.

Iets te enthousiast achteruit de oprit afgedraaid en tegen een geparkeerde auto aangereden. Autoschade Schreuder heeft de deuk in de bumper en de krassen perfect hersteld. Niets meer van te zien!
Bart KoopWoudenberg

Privacyvoorkeur centrum

Functionele cookies

Met onderstaande functionele cookies worden uw privacy-instellingen onthouden en verdedigt ons beveiligingssysteem onze site tegen hackers.

gdpr[consent_types], gdpr[allowed_cookies], gdpr[Bprivacy_bar] , S_GvMjBXtaypO, wtUJsOzQn,cerber_groove

Advertising

Analytics

Other